2018 – feminarium „Polityki relacji”

Aleksandra Grzemska i Agnieszka Mrozik opowiadają Joannie Mueller o politykach relacji na festiwalu „Literatura jak fotosynteza”.

Zapis seminarium (2h05min), które odbyło się 21.06.2018 w Rotacyjnym Domu Kultury, ul. Jazdów 3/18 w Warszawie.

Gościnie: Aleksandra Grzemska, Agnieszka Mrozik i Joanna Mueller (poniżej notki biograficzne).

Kamera: Joanna Kessler

Montaż, intro: Ola Wasilewska

Muzyka w intro: Tomasz Świtalski

Jak rozumieć formułę „polityk relacji”? W jaki sposób może funkcjonować ona w kulturze i literaturze, szczególnie kobiet? Formuła „polityk relacji” odzwierciedla złożone praktyki dyskursywne w ramach wspólnot kształtujących doświadczenie i reprezentację. Istotne jest zatem zadanie pytań o to, w jaki sposób relacyjność narzucana oraz wytwarzana w literaturze kobiet wpływa na dyskursy polityczne i na odwrót – jak (mikro- i makro-) polityczność konstytuuje związki oraz hierarchie narracji prywatnych i społecznie zaangażowanych.

Lektury:

Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku, red. A. Grzemska, I. Iwasiów, Szczecin 2017 [wybrane teksty].

Przede wszystkim:

  • Aleksandra Grzemska, „Splot polityk i relacji. Wprowadzenie” oraz „Apologie i rozrachunki. Autobiografizowanie relacji rodzinnych”;
  • Agnieszka Mrozik, „Komunizm jako pokoleniowa herstoria. Polityki relacji w auto/biografiach polskich komunistek po 1956 roku”;
  • Inga Iwasiów, „Zranienia, iluzje, relacje”.

Dla chętnych:

  • J. Bennett, „Estetyka migracyjna: sztuka i polityka poza tożsamością”, przeł. A. Kowalcze-Pawlik, w: „Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość”, red. R. Sendyka, T. Sapota, R. Nycz, Warszawa 2016.
  • A. Margalit, „Emocje przypomniane”, tłum. T. Kunz, w: „Historie afektywne i polityki pamięci”, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2015.
  • M. Glosowitz, „Estetyka afektywna. Zarys metodologii badań literackich”, w: „Historie afektywne i polityki pamięci”, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2015.

Aleksandra Grzemska – doktorantka w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku na Uniwersytecie Szczecińskim. Krytyczka literacka, redaktorka i edytorka.

Agnieszka Mrozik – doktor nauk humanistycznych w Instytucie Badań Literackich PAN. Redaktorka kwartalnika „Bez dogmatu”, koordynatorka spotkań „Feminaria”. Autorka książki „Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku”, współredaktorka tomu „PRL – życie po życiu” oraz „Encyklopedii gender”.

Joanna Mueller – poetka, eseistka, redaktorka. Współmieszkanka i wielokrotna gospodyni Wspólnego Pokoju. Wydała cztery tomy poetyckie: ostatnio intima thule, dwie książki eseistyczne, a także zbiór wierszy dla dzieci Piraci dobrej roboty.

Wspólny Pokój – feminarium w Staromiejskim Domu Kultury. Od siedmiu lat w wielogodzinnych utarczkach słownych dwa razy w miesiącu negocjujemy pojęcia wspólne dla feministek pierwszej, drugiej i trzeciej fali (oraz następnych przepływów), a każda (i każdy) z nas dodaje do puli bogactwo tego, co różne i własne. Aby setki rozmów o literaturze kobiet nie pozostały jedynie w piwnicznych murach SDK-u, wychodzimy z naszą opowieścią na zewnątrz i snujemy ją na festiwalach organizowanych przez Staromiejski Dom Kultury (Manifestacje Poetyckie, Literatura jak fotosynteza) oraz inne instytucje (jako objazdowy team poetycki). Zadomawiamy się także w tekstach, czego najlepszym przykładem jest wydana w 2016 roku książka „Warkoczami. Antologia nowej poezji”, gromadząca głosy poetek i poetów, które przez te lata okazały się szczególnie ważne dla naszej grupy. O ile w 2011 roku zastanawiałyśmy się, na jak długo wystarczy nam zapału i tematów do wspólnych spotkań, o tyle w 2018 roku wiemy już, że źródło literatury kobiet jest niewyczerpywalne, poezja zaś – żywa w relacjach – mnoży się przez podział, a nie konstatację. Zapraszamy do Wspólnego Pokoju na czytania wiecznie otwarte!